neraka

Namaneraka
JenderLaki-laki
Ayah Krona
Ibu Rhea
Hades adalah dewa dunia bawah orang mati dan nama kerajaan orang mati itu sendiri, pintu masuk yang terletak di suatu tempat di ujung barat, di luar Sungai Samudra, yang menyapu bumi. Putra tertua Kronos dan Rhea, saudara Zeus, Poseidon, Hera, Hestia, dan Demeter. Suami Persephone, dihormati dan dipanggil bersamanya.

Berpartisipasi dalam mitos atau peristiwa bersejarah: